Szakreferens szolgáltatás

Energetikai szakreferens alkalmazása az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapjánEnergetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kWh villamos energiát, vagy a 100 ezer m3 földgázt, vagy a 3400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens alkalmazása kitűnő lehetőség egy cég számára, hogy külső szakértő szemüvegén keresztül folyamatosan betekintést nyerjen a cég energetikai állapotába. Mi – a törvényi megfelelőségen teljesítésén felül – azt szeretnénk, hogy egyedi igényeiket is figyelembe véve minél nagyobb közvetlen és közvetett megtakarításokat érjünk el Önöknél az energetika területén.

Ha Önöknél ez a cél nem élvez prioritást, akkor nem leszünk partnerei egymásnak.

Az energetikai szakreferens törvény szerinti alapfeladatai:

  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében
  • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról
  • tevékenységéről, illetve a gazdálkodó szervezet energiafogyasztásának mértékéről havi jelentést készít
  • a havi jelentések alapján  a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről összefoglaló éves jelentést készít, melyet május 31-ig a gazdálkodó szervezet honlapján közzétesz
  • segítséget nyújt az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatokban